google expertises seo

google expertise

Spelregels van Google

De ‘spelregels’ van Google staan direct in verband met de vindbaarheid van een website.

Wil men hoger scoren in de organische lijsten van Google, dan dient een website telkens zo goed mogelijk afgestemd te worden op de richtlijnen die Google hanteert.

Zodra wij klaar zijn met het samenstellen van een ‘op maat gemaakt online actieplan’ laten wij gedurende de ‘in-company training‘ zien, tot in welke mate een website in overeenstemming is met de richtlijnen van Google. In eerste instantie zal dit primair gericht zijn op de twee belangrijkste algoritmes van Google ‘Panda‘ en ‘Penguin‘.

De methode die wij gebruiken is enerzijds gericht op richtlijnen van Google en anderzijds op een ‘potentiële‘ eind-gebruiker.