24 nov

GEVOLGEN ‘BLACK & WHITE HAT’

Algoritme update 3.0 

In mijn vorige blogpost heb ik aangegeven dat de begrippen ‘Black & White Hat’ een grote invloed uitoefenen op het algoritme van Google en dus sterk bepalend zijn voor de vind-en-zichtbaarheid van websites. 

Doordat Google haar spelregels in het algoritme steeds verder aanscherpt, is het uitermate nuttig  dit proces nauwlettend te volgen. Om hier een voorbeeld bij te geven: een maand geleden werd er contact met me opgenomen met de mededeling dat de website van desbetreffend persoon van een toppositie in lijst één in Google Search, teruggevallen was naar een positie op lijst zeven. Een plotselinge terugval van een website is overigens niet nieuw, er zijn genoeg soortgelijke gevallen bekend; echter dankzij de nieuwe 3.0 update van Google in haar algoritme, gaan we bovengenoemde terugval in de aankomende tijd aanzienlijk vaker terugzien. 

Met deze update, zal het voor websites een uitdaging worden ervoor te zorgen dat men zicht houdt aan de spelregels die hiermee gepaard gaan. Concreet betekent dit, dat er kritisch naar de reeds ingezette technieken van een website gekeken moet worden evenals nagegaan dient te worden in hoeverre deze nog in lijn zijn met Google haar spelregels. Websites die teveel ‘Black Hat (illegale technieken die indruisen tegen de spelregels van Google) technieken hebben ingezet, riskeren het gevaar een verkregen toppositie te verliezen, of deze niet kunnen bemachtigen op moment dat er concurrenten zijn die zich wel aan de spelregels (White Hat technieken) houden.

In mijn vorige blog heb ik een link gekopieerd die verwijst naar de spelregels van Google, gelet op het feit dat links nog altijd de meest invloedrijke factoren zijn in het algoritme, dienen links vanuit een basisoogpunt: onderwerp relevantie, vertrouwen en autoriteit te genereren, deze criteria lijken met de algoritme update 3.0 nog belangrijker te worden dan ze voorheen al waren. Ik adviseer daarom te controleren in in hoeverre de externe link domeinen van je website of webshop voldoen aan bovengenoemde criteria.