24 feb

Online accounts en algoritmes

Optimaliseren van online accounts volgens de spelregels van algoritmes

Wanneer een bedrijf zich online wil profileren dan kan dit op diverse manieren. Zowel voor mijn klanten als voor de deelnemers van mijn trainingen, werk ik met een methodologie voor het optimaliseren van een website samen met sociale media, vind- en zichtbaarheid in Google en adverteren. Tegelijkertijd stem ik deze af op de bijbehorende algoritmes, die ook omschreven kunnen worden als ‘puntensystemen’ die betrekking hebben op de positionering van advertenties en websites, als voorbeeld kan men hierbij denken aan:

·         Quality score algoritme voor Google Adwords

·         Relevance score algoritme voor advertenties van Facebook

·         Local (Pigeon) voor lokale zoekresultaten in Google

·         Link-building als overkoepelend algoritme voor websites en pagina’s in de organische lijsten van Google

Vooral voor het verbeteren van de vind- en zichtbaarheid in Google is het belangrijk dat bedrijven en de online marketing supporters, er rekening mee houden dat het hier om meerdere algoritmes gaat. In mijn loopbaan, heb ik regelmatig gezien dat er verkeerde keuzes gemaakt werden dankzij een gebrek aan kennis.

Zowel Facebook en Google kijken naar het gedrag van bezoekers en nemen dit mee als een score voor het positioneren van advertenties en websites, derhalve is het dus ook van belang dat men weet welke strategieën men in moet zetten, online strategieën dienen altijd in overeenstemming te zijn met de spelregels van de bijbehorende algoritmes, oftewel ‘White Hat Optimization.’!!!

13 sep

Google-Google & Google

Tools Google-Google & Google

Het inwinnen van data is een belangrijk onderdeel in online marketing.

Tegenwoordig kan men behoorlijk wat te weten komen over de prestaties van geplaatste content. Aan de hand van ingewonnen data kan men vaststellen in hoeverre de prestaties van de geplaatste content overeen komen met de investering in termen van geld en/of tijd.

Gedurende mijn training leer ik deelnemers om te werken met tools. Deze tools zijn deels afkomstig van Google en deels van andere aanbieders vandaar de naam Google & non-Google. Participanten van een training weten na afronding hoe men de status van alle relevante platformen kan meten om vervolgens te bepalen in hoeverre een investering al dan wel of niet rendabel is geweest.

Voor een marketing- en sales afdeling is het leren werken met tools van vitaal belang, de data geven inzicht in het surfgedrag van bezoekers waardoor er steeds doelgerichter en op maat gemaakte content kan worden aangeboden. Tevens stelt het verzamelen van data over het surfgedrag bedrijven beter in staat om toe te werken naar een lange termijn relatie met een klant.

27 mei

Productvoedingen & Links

Productvoedingen & Links

Bedrijven die opereren met een online shop hebben de mogelijkheid om producten aan te bieden op diverse online platformen. Vanuit een praktisch oogpunt gaat men dan werken met productvoedingen, deze zogeheten ‘productvoedingen’ kunnen opgebouwd zijn uit duizenden karakters, veelal afhankelijk van de product specifieke eigenschappen. Wanneer men aan de slag gaat met het aanbieden van producten op internet, komen hier spelregels bij kijken, bijvoorbeeld op moment dat er producten aangeboden worden bij ‘Google Shopping’ dienen de productvoedingen in overeenstemming te zijn met Google haar richtlijnen en is het derhalve noodzakelijk dat de productvoedingen worden samengesteld door iemand die hier kennis van heeft.

‘Links,’ kunnen net zoals productvoedingen meerdere informatie bevatten, gelet op de algoritmische kracht van links is het raadzaam hier aandacht aan te besteden doordat ze onder andere een significant onderdeel vervullen in de vindbaarheid in ‘Search’ en dankzij de algoritmische updates belangrijker is te focussen op kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Een startpunt voor vindbaarheid is de integratie van gekozen zoekwoorden in een URL, op moment dat iemand content onder de aandacht wil brengen, kan er middels een link naar content verwezen worden. Samenvattend, dienen ‘links’ zowel een functie in het Crawlings-proces van robots (vandaar de algoritmische invloed) alsmede voor mensen om bijv. content onder de aandacht te brengen.

09 apr

Algoritmische prestatiesheets en toegevoegde waarde

Algoritmische prestatiesheets:

Om de status van websites en online shop effectief te monitoren, zijn algoritmische score kaarten een goed middel om de procesbewaking mee in kaart te brengen alsmede te controleren. Voor een marketingafdeling, is het een zinvol een ‘Google Spreadsheet’ document op te stellen en de online marketing disciplines te verdelen over de kolommen, vervolgens kan men per regel de activiteiten onder verdelen. Met deze methode, kan men in één oogopslag vaststellen welke acties zijn ingezet, wat nog dient te gebeuren en indien het constante optimalisatie betreft, hoe ver men in het proces is.

Zoals in eerdere posts vermeld, wordt het algoritme steeds complexer gemaakt en dienen derhalve specialisten en marketeers deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. In mijn beleving, kan men zich een aanzienlijk voordeel verschaffen op moment dat men werkt middels bovenstaande methode, die men ook kan toepassen als fundament voor diverse concurrentie-analyses.

24 feb

Google auto suggesties

Google auto suggesties en opsporen relevante zoekwoorden

 Voor het samenstellen van kwalitatieve webpagina’s kan men diverse strategieën selecteren die ervoor zorgen dat zowel Google evenals online bezoekers getriggered worden. Wanneer men webpagina’s gaat ontwikkelen, is het zinvol eerst vast te stellen welke zoekwoorden matchen met de producten en/of diensten die online komen te staan en vervolgens een lijst op te stellen met synoniemen van deze woorden die men gaat gebruiken voor de online teksten.

Een extra mogelijkheid die steeds veelvuldiger wordt ingezet, zijn combinaties van zoekwoorden. Op moment dat men in de zoekbalk een combinatie van zoekwoorden intoetst, geeft Google automatisch suggesties met mogelijke combinaties van soortgelijke zoekwoorden weer. Deze door Google afgebeelde woorden zijn mede gebaseerd op eerder ingetoetste zoektermen en zijn op basis daarvan juist interessant om mee te nemen in de ontwikkelingsfase van een webpagina.

09 jan

Google Trends en populariteit zoektermen

Google Trends en populariteit zoektermen

Positie nummer 1 in de lijsten van Google (Search), wel of niet rendabel?

Regelmatig krijg ik te horen dat de producten en/of diensten al op nummer één staan in lijst één van Google Search (door bijvoorbeeld de plaatsnaam achter het desbetreffende zoekwoord te zetten). Een ander voorbeeld wat ik regelmatig bespeur, is dat men niet begrijpt waarom conversie en klanten uitblijven; terwijl men soms wel met diverse zoektermen op nummer één staat.

Bovenstaande voorbeelden zijn makkelijk te verduidelijken met behulp van een tool genaamd ‘Google trends‘. Met deze tool, kun je de populariteit van zoektermen/woorden in kaart brengen en onder andere: zoektermen met elkaar vergelijken, vergelijken op basis van regio en vergelijken op basis van perioden.

In essentie, is het rendabel wanneer de diensten/producten van een website zo hoog mogelijk scoren voor populaire en relevante zoekwoorden, dit zal je bezoekersaantal aanzienlijk verhogen, bijkomend positief effect is dat je direct de juiste doelgroep naar je site trekt.

24 nov

GEVOLGEN ‘BLACK & WHITE HAT’

Algoritme update 3.0 

In mijn vorige blogpost heb ik aangegeven dat de begrippen ‘Black & White Hat’ een grote invloed uitoefenen op het algoritme van Google en dus sterk bepalend zijn voor de vind-en-zichtbaarheid van websites. 

Doordat Google haar spelregels in het algoritme steeds verder aanscherpt, is het uitermate nuttig  dit proces nauwlettend te volgen. Om hier een voorbeeld bij te geven: een maand geleden werd er contact met me opgenomen met de mededeling dat de website van desbetreffend persoon van een toppositie in lijst één in Google Search, teruggevallen was naar een positie op lijst zeven. Een plotselinge terugval van een website is overigens niet nieuw, er zijn genoeg soortgelijke gevallen bekend; echter dankzij de nieuwe 3.0 update van Google in haar algoritme, gaan we bovengenoemde terugval in de aankomende tijd aanzienlijk vaker terugzien. 

Met deze update, zal het voor websites een uitdaging worden ervoor te zorgen dat men zicht houdt aan de spelregels die hiermee gepaard gaan. Concreet betekent dit, dat er kritisch naar de reeds ingezette technieken van een website gekeken moet worden evenals nagegaan dient te worden in hoeverre deze nog in lijn zijn met Google haar spelregels. Websites die teveel ‘Black Hat (illegale technieken die indruisen tegen de spelregels van Google) technieken hebben ingezet, riskeren het gevaar een verkregen toppositie te verliezen, of deze niet kunnen bemachtigen op moment dat er concurrenten zijn die zich wel aan de spelregels (White Hat technieken) houden.

Read More

08 okt

HET ALGORITME VAN GOOGLE

BLOG / HET ALGORITME VAN GOOGLE: RECEPT VOOR SUCCES

Online marketing, vindbaarheid in Google, sociale media , SEO&SEA, analytics en Adwords zijn vaktechnische begrippen die inmiddels geen fronsende wenkbrauwen meer oproepen; gaan we echter een stap verder en nemen we begrippen als ‘’Black Hat en White Hat’’ dan zal dit bij menig persoon vraagtekens oproepen. Ik ben van mening dat het woord algoritme, gepaard met bovenstaande begrippen ‘’Black en White Hat’’ een steeds dominantere rol gaan spelen in het analyseren, optimaliseren en aanpassen van websites en webshops.

Voordat ik dieper in ga op het algoritme van Google denk ik dat het goed is dat je begrijpt wat een algoritme is en waarom er mee gewerkt wordt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme

Wanneer je spreekt  over het algoritme van Google, dan zijn er een aantal kerncriteria die je in acht moet nemen:

  • Volgens Google bestaat haar algoritme uit meer dan 200 ranking factoren, ook wel signalen genoemd:
  • Niemand buiten Google kent het exacte algoritme.
  • De waarde van de ranking factoren op het algoritme is variabel.

Read More