24 feb

Google auto suggesties

Google auto suggesties en opsporen relevante zoekwoorden

 Voor het samenstellen van kwalitatieve webpagina’s kan men diverse strategieën selecteren die ervoor zorgen dat zowel Google evenals online bezoekers getriggered worden. Wanneer men webpagina’s gaat ontwikkelen, is het zinvol eerst vast te stellen welke zoekwoorden matchen met de producten en/of diensten die online komen te staan en vervolgens een lijst op te stellen met synoniemen van deze woorden die men gaat gebruiken voor de online teksten.

Een extra mogelijkheid die steeds veelvuldiger wordt ingezet, zijn combinaties van zoekwoorden. Op moment dat men in de zoekbalk een combinatie van zoekwoorden intoetst, geeft Google automatisch suggesties met mogelijke combinaties van soortgelijke zoekwoorden weer. Deze door Google afgebeelde woorden zijn mede gebaseerd op eerder ingetoetste zoektermen en zijn op basis daarvan juist interessant om mee te nemen in de ontwikkelingsfase van een webpagina.