09 apr

Algoritmische prestatiesheets en toegevoegde waarde

Algoritmische prestatiesheets:

Om de status van websites en online shop effectief te monitoren, zijn algoritmische score kaarten een goed middel om de procesbewaking mee in kaart te brengen alsmede te controleren. Voor een marketingafdeling, is het een zinvol een ‘Google Spreadsheet’ document op te stellen en de online marketing disciplines te verdelen over de kolommen, vervolgens kan men per regel de activiteiten onder verdelen. Met deze methode, kan men in één oogopslag vaststellen welke acties zijn ingezet, wat nog dient te gebeuren en indien het constante optimalisatie betreft, hoe ver men in het proces is.

Zoals in eerdere posts vermeld, wordt het algoritme steeds complexer gemaakt en dienen derhalve specialisten en marketeers deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. In mijn beleving, kan men zich een aanzienlijk voordeel verschaffen op moment dat men werkt middels bovenstaande methode, die men ook kan toepassen als fundament voor diverse concurrentie-analyses.