27 mei

Productvoedingen & Links

Productvoedingen & Links

Bedrijven die opereren met een online shop hebben de mogelijkheid om producten aan te bieden op diverse online platformen. Vanuit een praktisch oogpunt gaat men dan werken met productvoedingen, deze zogeheten ‘productvoedingen’ kunnen opgebouwd zijn uit duizenden karakters, veelal afhankelijk van de product specifieke eigenschappen. Wanneer men aan de slag gaat met het aanbieden van producten op internet, komen hier spelregels bij kijken, bijvoorbeeld op moment dat er producten aangeboden worden bij ‘Google Shopping’ dienen de productvoedingen in overeenstemming te zijn met Google haar richtlijnen en is het derhalve noodzakelijk dat de productvoedingen worden samengesteld door iemand die hier kennis van heeft.

‘Links,’ kunnen net zoals productvoedingen meerdere informatie bevatten, gelet op de algoritmische kracht van links is het raadzaam hier aandacht aan te besteden doordat ze onder andere een significant onderdeel vervullen in de vindbaarheid in ‘Search’ en dankzij de algoritmische updates belangrijker is te focussen op kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Een startpunt voor vindbaarheid is de integratie van gekozen zoekwoorden in een URL, op moment dat iemand content onder de aandacht wil brengen, kan er middels een link naar content verwezen worden. Samenvattend, dienen ‘links’ zowel een functie in het Crawlings-proces van robots (vandaar de algoritmische invloed) alsmede voor mensen om bijv. content onder de aandacht te brengen.